Privacy

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Privacybeleid

De Studie en Beroepenmarkt verwerkt, beheert en beveiligt persoonlijke gegevens als
verwerkingsverantwoordelijke met de grootste zorgvuldigheid. Wij bieden onze leerlingen een veilige
leeromgeving en onze medewerkers een veilige werkplek. We voldoen daarbij aan de eisen die de
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en nationale wetgeving aan ons stelt. Hoe wij aan
deze eisen voldoen hebben wij vastgelegd in ons Privacyreglement.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Studie- en beroepenmarkt verwerkt persoonsgegevens van leerlingen, personeel, bezoekers en andere
personen. Een deel van die persoonsgegevens ontvangen wij rechtstreeks van de betrokkenen.
Bijvoorbeeld de NAW-gegevens via het inschrijvingsformulier voor leerlingen en bij het in dienst
nemen van personeel. Een deel van de persoonsgegevens die wij verwerken verzamelen wij zelf, zoals
voortgangsgegevens van leerlingen en gegevens over het functioneren van medewerkers. Verder
ontvangenwij ook persoonsgegevens van derden.

Waarom wij persoonsgegevens gebruiken

Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens hoofdzakelijk om onderwijs te organiseren. Dit
betekent dat wij persoonsgegevens van leerlingen gebruiken om onderwijs te geven en leerlingen
begeleiding te bieden. Persoonsgegevens van personeel gebruiken wij alleen met het oog op het
uitvoeren van de arbeidsovereenkomst.

Beveiligen en bewaren

De school neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere
ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Zo slaan wij persoonsgegevens op in
systemen die beperkt toegankelijk zijn en maken wij gebruik van versleuteling.Deze maatregelen zijn
opgenomen in ons veiligheidsbeleid.
De verzamelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Handmatig worden deze gegevens, zoals de contactformulier inzendingen, verwijderd wanneer deze niet meer nodig zijn.

Deelt de site persoonsgegevens met derden?

Wij delen persoonsgegevens alleenmet derden als dit nodig is voor de uitvoering van een
overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens
verwerken in opdracht van de school worden afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat uw gegevens
ook daar goed zijn beveiligd.De school maakt ook gebruik van clouddiensten waarbij gegevens op een
server in het buitenland worden opgeslagen. Dit doen wij alleen als sprake is van een adequaat niveau
van gegevensbescherming.

Melding misstanden

Ook als u een melding doet van een misstand in onze organisatie, zullen uw gegevens worden verwerkt.
U kunt daarom ook een melding doen bij de door onze school aangewezen functionaris doen. Deze
functionaris kan door u in vertrouwen worden benaderd. Deze gegevens zullen zonder uw
toestemming niet worden gedeeld met de schoolleiding. Voor meer informatie over de regeling
verwijzen wij u naar de voor onze organisatie vastgestelde klokkenluidersregeling.