Terug naar overzicht

Ria is Pedagogisch Medewerker bij Kinderopvang Het Kinderpaleis

Werkzaamheden

Opstellen van een planning, dagindeling en verdeling van de werkzaamheden met collega’s
Zorgdragen voor een goede overdracht van en aan collega’s
Begeleiden van kinderen (individueel en in groepen) bij dagelijkse activiteiten op basis van het pedagogisch beleidsplan
Creëren van een sfeer binnen de groep waarin kinderen zich veilig voelen
Vastleggen van de ontwikkeling van kinderen
Rapporteren over de vorderingen en knelpunten in de ontwikkeling (aan managers en/of andere betrokkenen)
Informeren van ouders/verzorgers omtrent de gang van zaken binnen de groep en de situatie van individuele kinderen
Onderhouden van contacten met de scholen van schoolgaande kinderen
Verrichten van lichte huishoudelijke handelingen
(Mede) beheren van voorraden en de hygiëne van de ruimte
Voeren van werkoverleg met andere pedagogisch medewerkers en overige betrokkenen
Eventueel begeleiden van groepshulpen, stagiairs en/of stagiaires

Studieniveau's

 • VMBO,
 • MAVO,
 • HAVO

Profiel

 • Natuur en Gezondheid (HAVO),
 • Zorg & Welzijn (MAVO),
 • Zorg & Welzijn (VMBO)

Scholen

 • Albeda College,
 • Hoornbeek College,
 • Zadkine College

Kinderopvang Het Kinderpaleis

Kinderopvang Het Kinderpaleis

Wij bieden dagopvang aan kinderen van 0-4 jaar en Voor, na en tijdens schoolvakanties aan kinderen in de bassisschoolleeftijd van 4 -13 jaar.
Je bent de gehele dag bezig met verzorging en acitviteiten met kinderen.

Mogelijkheden:

 • Snuffelstage
 • Stage

Studieniveau's:

 • VMBO
 • MAVO
 • HAVO