Terug naar overzicht

Dave is Wijkverpleegkundige bij Allévo

Werkzaamheden

Als (wijk)verpleegkundige ben jij hét aanspreekpunt in de wijk of binnen het huis. Je bent op de hoogte van de uitgebreide sociale kaart, niet alleen op gebied van zorg maar ook op het terrein van welzijn, wonen, informele zorg en preventie. Je bent hierbij een belangrijke schakel tussen cliënt en zijn netwerk.

Je hebt een bijzondere samenwerkingsrelatie met de huisarts of specialist ouderengeneeskunde en zorgt voor continuïteit en samenhang in de zorg met behoud van autonomie en levenskwaliteit van de cliënt. Je stelt verpleegkundige diagnoses en voert complexe verpleegtechnische handelingen uit bij intensieve complexe zorgsituaties zoals infuus en sondevoeding.

Daarnaast bestaat je functie uit regie voeren/coördineren, adviseren/informeren, coachen, doorverwijzen, signaleren, analyseren en besluiten nemen. Daarbij bewaak je de kwaliteit van de zorg.

Studieniveau's

 • VMBO,
 • MAVO,
 • HAVO

Profiel

 • Cultuur & Maatschappij (VWO),
 • Cultuur en Maatschappij (HAVO),
 • Natuur & Gezondheid (VWO),
 • Natuur en Gezondheid (HAVO),
 • Zorg & Welzijn (MAVO),
 • Zorg & Welzijn (VMBO)

Scholen

 • Middelbaar/mbo,
 • HBO Verpleegkunde

Allévo

Allévo

Onze medewerkers zijn er écht voor cliënten en hun naasten. Juist als het cliënten niet meer lukt om te leven zoals zij willen, zetten onze medewerkers zich in om dat wel mogelijk te maken. Of het nu de ouders zijn van een kindje dat zorg nodig heeft, of iemand die vanwege zijn leeftijd tegen grenzen aan loopt. Allévo staat naast de cliënt.

Mogelijkheden:

 • Interne opleidingen
 • Stage

Studieniveau's:

 • VMBO
 • MAVO
 • HAVO

Andere leuke beroepen

Mirthe

Verzorgende IG

Allévo